Schoolraad

De schoolraad heeft wettelijke advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal, niet personeelsgebonden, onderwijsaangelegenheden.
Hij is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van ouders en personeel.

De directeur van de school heeft geen stemrecht maar zal steeds met raadgevende stem aanwezig zijn tijdens de vergaderingen.

 

Samenstelling:

Ouders:

Stijn Devroye
Sylvie Thomas
Jeroen Willemsens

Leerkrachten:

Cornelissen Anja (voorzitter)
Hendrickx Carine
Hombrouckx Kristien (secretaris)

 

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad vindt u hier.